Sp/f TGverk

Húsasmiðjan, Vínlandsleið.

  • Bygging og ferdigstillelse av et nytt varehus for Húsasmiðjan hf i Vínlandsleið i Reykjavik. Den contrator leverer det meste av arbeidet, og kunden leverer materialer.
  • Bygningens Torg: 7.400 m²
  • Bygningens høyde: 8 - 15 m
  • Stålbygg (tak, vegger)
  • I henhold til en åpent bud som resulterte fra en pre-markering

  • Oppdragsgiver: Húsasmiðjan hf.
  • Prosjektets tidsramme: 1. november 2004 - 1. april 2005, utvidelse av tidsramme å den 10 april på grunn av tilskuddene
  • Den økonomiske verdien av kontrakten: ISK 283.298.077
  • Hovedentreprenør: Þ.G. Contractors ehf.
  • Kontaktperson: Jónas Brjánsson, Línuhönnun

Sp/f TG-Verk - Føroyar l Á Hjalla 24 l P-Box 2041 l FO-110 Tórshavn l V-tal 580384 l tgverk@tgverk.fo l+298 666700