Sp/f TGverk

Hellisheiðarvirkjun (Hellisheiði kraftanlegg) phase 2

 • Ekspansjon til Fase 1 stasjon huset, støping av fundamenter til kjøletårnet, kjeler og damptárnet, ferdigstillelse rundt anlegget og parkeringsplasser, planering av andre områder rundt stasjonshallen.
 • Oppdragsgiver: Reykjavik Energi
 • Hovedentreprenør: THG-VERK ehf.
 • Prosjektets tidsramme: 1. april til 1. desember 2006
 • Tender type: Åpent anbud
 • Graving: 50.000 m³
 • Fyll: 70.000 m³
 • Boring, diameter på hull 10 "1.000 meter
 • Betong: 3.000 m³
 • Stålkonstruksjoner: 210 tonn
 • Eksterne sidespor: 1.900 m²
 • Tak: 1,600 m²
 • Nedgravet plastrør og rør: 255 m
 • Elektriske ledninger 40km
 • Lamper 650 stykker
 • Ventilasjonssystemet: 55.000 m³ / per time
 • Asfalterte veier og masse: 20.400 m²
 • Stablet lava vegger: 260 m²
 • Seeding og dyrking: 100 hektar
 • Verdien av kontrakten: ISK 1.310 millioner

Sp/f TG-Verk - Føroyar l Á Hjalla 24 l P-Box 2041 l FO-110 Tórshavn l V-tal 580384 l tgverk@tgverk.fo l+298 666700